Longstay

Op beperkte schaal is er ruimte voor een individuele stilteretraite. Dit komt erop neer dat je een aantal weken tot enkele maanden in stilte en in een vast dagritme leeft, zoals in een klooster, waarbij je onder begeleiding van Jyoti mediteert, contempleert en een oefenprogramma op maat volgt. Met enige regelmaat zijn er individuele sessies om het proces te ondersteunen en aan te scherpen. Je neemt ook automatisch deel aan de retraites of intensives die tijdens de periode van je verblijf plaatsvinden.

Dit is een uiterst intensieve werkvorm, die niet geschikt is voor iedereen. In het ene geval is een intakegesprek voldoende, in een ander geval kan het zijn dat deelname aan een retraite, een intensive of een individueel traject als ingangsvoorwaarde wordt gesteld.

Meer informatie vind je op de website moeiteloos-leven.nl onder aanbod en agenda.