Aafke Satyananda Heuvink

Aafke heeft lang gezocht naar het antwoord op de vraag: hoe kan ik weer worden wie ik werkelijk ben?
Dat heeft geleid tot een zoektocht vol worstelingen, die zich aanvankelijk afspeelden in de buitenwereld: gelukkiger worden, een beter mens worden, het leven vinden dat bij haar paste. Die zoektocht bracht haar echter niet wat ze graag wilde: moeiteloos verbonden zijn met alles wat is.
Diep in haar verborgen had ze, ook tijdens de zware depressie waaronder ze in haar jeugd leed, een onaangetaste plek in zichzelf waargenomen. Het was die plek die maakte dat ze bleef volhouden, in het weten dat iets in haar, ondanks de schijnbaar uitzichtloze depressie, onaangetast was gebleven. Dat maakte dat ze bleef zoeken naar de weg terug naar zichzelf.
Ze begon te mediteren. Daarin vond ze de openheid en de stilte waarnaar ze zo lang op zoek was geweest. Maar haar leven veranderde niet onmiddellijk. Het was zelfs eerder zo dat de wereld nog harder binnenkwam dan daarvoor, in de vorm van telkens terugkerende gedachten en gevoelens van boosheid, teleurstelling en frustratie. Ze begon aan zichzelf te twijfelen, en ze ervoer een gevoel van falen. De meditatie begon steeds meer op een lapmiddel te lijken, in plaats van op een verdiepende en verhelderende reis naar binnen – naar die onaangetaste plek in haarzelf.

Op een dag kwam ze het boek van Byron Katie “Vier vragen die je leven veranderen” tegen. In The Work ontdekte ze de ontbrekende schakel tussen meditatie en het dagelijks leven. Ze begon al snel in te zien dat de strategie die ze altijd had gevolgd – zoveel mogelijk dingen doen die positieve gedachten en gevoelens opleverden, tegen negatieve gedachten vechten – een doodlopende weg vormde. Door op die manier te leven gaf ze zichzelf voortdurend de feedback dat er iets nog niet in orde was, en dat er nog dingen moesten veranderen voordat ze blijvend geluk kon gaan ervaren. In The Work kwam ze via het onderzoek van haar gedachten op een heel vanzelfsprekende manier weer in contact met zichzelf.

Wat haar aantrekt in The Work, is dat gedachten niet als vijanden worden gezien. Wanneer je ze tegen het licht houdt en onderzoekt, lost alles op wat niet waar is, en wordt de verbinding tussen hoofd en hart op een moeiteloze en duurzame manier hersteld. Gedachten zijn niet iets om tegen te vechten – ze brengen je regelrecht terug naar je hart.

In Frankrijk biedt Aafke workshops, weekenden en individuele sessies aan. Daarnaast kunnen paren bij haar terecht om in alle rust aan thema’s te werken waar ze tegenaan lopen. De term ‘paren’ kan heel ruim worden opgevat: dit kunnen ook collega’s, vrienden of familieleden zijn.

In Amsterdam biedt Aafke individuele sessies, workshops en jaartrainingen aan. Op verzoek geeft ze ook op andere plaatsen in Nederland workshops en trainingen.

Aafke heeft het driejarige certificeringstraject van Byron Katie doorlopen, waarna ze door Byron Katie persoonlijk, na een assessment van vijf dagen, is gecertificeerd.
Zie ook Aafke’s profiel op www.thework.com en op de Nederlandse website van Byron Katie.
Aafke is ook aangesloten bij TW!N, het Nederlandse Netwerk voor The Work van Byron Katie.